Våra tjänster

Våra kunder väljer oss för att tillsammans skapa bestående värden. Vi ska se till att det vi gör byggs på rätt sätt och ger ett mervärde för våra beställare och brukare.

 

Vi är NIRAS Arkitekter

Vi är Sveriges ledande arkitekter inom pedagogiska miljöer. Kommuner, landsting och privata företag vänder sig till oss för arkitektur som värnar om både elever och lärare.

Utvalda Kunder

Kundcitat

Det var mycket trevligt at træffe jer og få startet på projektet. Jeg synes det er nogle meget fine bygninger som I har skabt og jeg glæder mig over at min konst skal indgå i den miljø. Jeg ser frem til samarbejdet.
Mange hilsner Jytte

Konstnär i vår ombyggnad av Kämpetorpsskolan

Vi klickade väldigt bra och det har varit enkelt att samarbeta. De har varit mycket lyhörda
och har fångat upp vår vision och kunnat översätta det i den konkreta interiören. Vi är
oerhört tacksamma för den professionella hjälp vi har fått av dem genom hela projektet

Peter Bragner, rektor på Glömstaskolan