Projekt

Vanadisbadet
om- och tillbyggnad

Beställare

Idrottsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Tidpunkt

Utredning 2012
Programhandling och bygglov sept 2013.
Vidare detaljprojektering
2013-1014

Fakta

Om- till och nybyggnad
Investeringsbudget 55 miljoner kr

Vårt uppdrag

Arkitektur, TIL, Tvärkompetens

Kontakt

Lisa Lindström

Uppdrag:
Vanadisbadet öppnade sina portar år 1938 och var byggt efter arkitekten Paul Hedqvists ritningar i funktionalistisk stil.
Badet var under många år en oas under sommarmånaderna för Vasastadsborna. Idag är hela anläggningen i akut behov av en rejäl renovering.
Anläggningen måste också anpassas till dagens krav gällande ventilation, reningskrav, tillgänglighet och arbetsmiljökrav.

Lösning:
Simbassänger skall totalrenoveras. Nya teknikutrymmen, nybyggnad omklädningsrum med duschar, nya personalutrymmen, ny fristående entrékiosk, nya angöring för besökare, transporter och sophantering utreds.
Dagens skärpta krav gällande tillgänglighet, frångänglighet och säkerhet är nödvändiga och centrala fokuspunkter för projekteringen av upprustningen.
Utökad plats för nya reningsanläggningar är nödvändigt.
Dessa har planerats i ett nytt nergrävt teknikrum i anslutning till befintliga teknikrum. Logistiken för sophantering och kemikaliehantering omhändertas.
Vanadisbadet har av Stockholms stadsmuseum bedömts vara särskilt värdefullt ur ”historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt”, varför vi lägger fokus på de historiska bevarandekrav för den ursprungliga arkitekturen.