Projekt

Vanadisbadet
Om- och tillbyggnad
Bygglov

Beställare

Idrottsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Tidpunkt

Utredning 2012
Programhandling och bygglov sept 2013.
Vidare detaljprojektering
2013-2014

Fakta

Om- till och nybyggnad
Investeringsbudget 55 miljoner kr

Vårt uppdrag

Arkitektur, Sakkunnig Tillgänglighet, Tvärkompetens

Kontakt

Jonatan Blomgren

Uppdrag:
Vanadisbadet öppnade sina portar år 1938 och var byggt efter arkitekten Paul Hedqvists ritningar i funktionalistisk stil.
Badet var under många år en oas under sommarmånaderna för Vasastadsborna. Idag är hela anläggningen i akut behov av en rejäl renovering.
Anläggningen måste också anpassas till dagens krav gällande ventilation, reningskrav, tillgänglighet och arbetsmiljökrav.

Lösning:
Simbassängerna skall totalrenoveras. Nya teknikutrymmen, nybyggnad omklädningsrum med duschar, nya personalutrymmen, ny fristående entrékiosk, nya angöring för besökare, transporter och sophantering utreds för att skapa underlag till investeringsbeslut kopplat till underhåll.

Dagens skärpta krav gällande tillgänglighet, frångänglighet och säkerhet är nödvändiga och centrala fokuspunkter för projekteringen av upprustningen.
Utökad plats för nya reningsanläggningar är nödvändigt.

Reningsanläggingarna har planerats i ett nytt nergrävt teknikrum i anslutning till befintliga teknikrum. Logistiken för sophantering och kemikaliehantering omhändertas.
Vanadisbadet har av Stockholms stadsmuseum bedömts vara särskilt värdefullt ur ”historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt”, varför vi lägger fokus på de historiska bevarandekrav för den ursprungliga arkitekturen.