Projekt

Tomtutredning - skola F-9

Beställare

Hemsö Fastighets AB

Tidpunkt

2017

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Ann Söderström
Henrik Jansson (Kontaktperson 08 588 922 17)

Tidig volymstudie efter hänsyn till funktionsprogram. Skola F-9