Projekt

Täby Bussdepå
Ny tvätthall, miljöstation och skalskydd

Beställare

SL

Tidpunkt

2009 - 2013

Fakta

tomtareal 46995 m²
byggnadsyta totalt 7189 m²
byggnadsyta verkstad 5900 m²
ny tvätthall 1400 m²
11 900 tim

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Hossein Gharagozlou
Torgny Westerberg

UPPDRAG:
Projektet innebar i korthet byggnation av en ny tvätthall, två nya miljöstationer samt ett nytt skalskydd med en bussdepå i full drift vilket innebar många utmaningar under resans gång. Genomförandet omfattades dels av mycket markarbeten som bitvis skar av körvägar inom depån, dels byggnation av många provisorier innan befintlig tvätthall kunde rivas och ny byggas (bla provisorisk truckluft och fjärrvärme för hela depån och provisorisk tvätthall).

LÖSNING:
Den nya tvätthallen uppfyller dagens och framtidens miljö- och arbetsmiljökrav och består av två städ- och tvättfiler samt en separat fil för motortvätt och klottersanering. I och med den nya tvätthallen vill SL kunna ha en ny och modern och miljöanpassad tvätthall som säkerställer att trafikentreprenören kan leverera hela och rena bussar i trafiken samt att säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för personal som underhåller bussarna. Dessa mål har uppnåtts liksom ett annat projektmål med att minska risken för skadegörelse genom att anlägga ett nytt skalskydd.