Projekt

Förslagsresultat omfattar ombyggnation och nybyggnation.

Beställare

Hemsö Fastighets AB

Tidpunkt

2017

Fakta

ca 15 000 m²

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Ann Söderström
Henrik Jansson (Kontaktperson 08 588 922 17)

Programstudie för inplacering av skolverksamhet och äldreboende i kulturfastighet ursprungligen ritad av Ferdinand Boberg.

VÅRT UPPDRAG
Att undersöka vad som kan inrymmas i de befintliga byggnaderna på, varav vissa delar är kulturklassade som bevarandevärda.
Att undersöka inplacering av skolverksamhet för 700 till 800 elever F-9, äldreboende, trygghetsboende och tillskapande av nybyggnation för idrottshall och bostäder.