Projekt

Kv Sperlingens Backe 30

Beställare

SEB

Tidpunkt

Projektering 2010 - 2011
Byggtid 2011 - 2012

Fakta

Ombyggnad till butiker, restauranger, hyreslägenheter och kontor. Projekteringsbudget ca 4 Mkr

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Pauline Ringvall

Stureplan är en plats i ständig förvandling.

I samarbete med Sweco Architects har vi i uppdrag av SEB TryggLiv att bygga om och till en befintlig fastighet i korsningen Sturegatan och Humlegårdsgatan i Stockholm.

Fastigheten byggdes 1883 och har sedan dess byggts om ett flertal gånger, den senaste gjordes 1967, då fasaderna rensades från så gott som all rusticering. Denna gång omfattar ombyggnaden hela fastigheten.

Gatuplan och en trappa byggs om för att passa dagens krav för butiker och restauranger.

Övriga ytor innehåller kontor och bostäder. Efter ombyggnaden kommer fastigheten att innehålla 13 hyreslägenheter och resterande ytor moderna kontor.

De två nedersta våningarnas fasader kommer att återfå en ny rusticering, fasaderna avfärgas, plåttaket renoveras och vinden inreds.
Den befintliga innergården flyttas upp två våningar och får en ny gård med en stor lanternin. En av de befintliga huskropparna byggs till i åtta plan inom ytan för den befintliga innergården.
Ombyggnaden kommer att ske med kvarsittande butikshyresgäst.