Projekt

Spectrogon tillbyggnad av kontor

Beställare

Spectrogon

Tidpunkt

Startpunkt 2009
Färdigställande och inflyttning dec 2011

Fakta

Tillbyggnad av kontors och möteslokaler till befintliga produktionslokaler.
Befintliga lokaler (2 550 m²) och en tillbyggnad i två våningar (420 m²).

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Helena Nylén
Lisa Lindström
Torgny Westerberg

Spectrogon, tillverkare och utvecklare av optiska filter, sökte en arkitekt som kunde skissa en tillbyggnad till fabriken. Uppdraget är att tillföra nya representationsytor och kontor, eftersom ledningen skulle flytta in.
Var skulle man lägga den nya entrén? Hur skulle fastigheten kunna se ut om man utvecklade den helt?

Skissprocessen resulterade i att lägga till en liten kub i två våningar, innehållande kontor mötesrum och representationsytor. En kub generös i måtten som balanserar upp produktionsenheten, med en tydlig entré. Placeringen av entréhallen tar hänsyn till möjliga framtida expansioner.

Aperto fick projektledningsuppdraget , handlade upp en totalentreprenör, och leder bygget.

Aperto fick inredningsuppdraget, här handlar det om att skapa en stämning i huset, som kontrasterar mot den befintliga produktion och renrumsmiljön. Om att tillhandahålla mötesrum för olika grader av formalitet för att kunna ha olika slags möten mellan människor.

För Aperto har det varit intressant att kunna tillhandahålla ett helhetsåtagande från ritning till bygge till inredning.