Projekt

Successivt utbyte av spärrlinjerna i Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer

Beställare

SL

Tidpunkt

start 2008

Fakta

Beslut om att vändkorsspärrarna ska bytas ut till moderna glasdörsspärrar med en höjd på 1 800 mm

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Steven Müdd

Uppdrag:
År 2000 började man byta ut vändkorsspärrar till glasdörrspärrar av typ Gunnebo på SL i Stockholm. SL’s styrelse tagit beslut att glasdörrspärrarna skall vara 1 800 mm höga, så ytterligare en variant glasdörrspärrar skall installeras, typ Automatic System. Uppdraget är att rita upp nya spärrlinjer med höga räcken på samtliga tunnel- och pendeltågstationer och sedan som projekt- och byggledare beställa och samordna installationen av spärrlinjerna.

Lösning:
Projekteringen av alla spärrlinjer anpassades till varje unik plats och dess förutsättningar. Därefter tog projektledningen vid med att beställa och installera spärrarna på plats. Det har gjorts en del justeringar med olika parametrar i spärrarna för att de ska fungera optimalt för SL och alla trafikanter. Spärrarna vikt är ca 200 kg, vilket betyder att de måste installeras med stor precision. Pardörrarnas sensorer är känsliga och dörrarna mellan två spärrkroppar måste vara i linje. Stor tid har lagts på golvarbetet för att skapa förutsättningar för en bra driftning. Arbetet avslutades 2014.