Projekt

Successivt utbyte av spärrlinjerna i Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer

Beställare

SL

Tidpunkt

start 2008

Fakta

Beslut om att vändkorsspärrarna ska bytas ut till moderna glasdörsspärrar med en höjd på 1 800 mm

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Helena Nyhlén
Steven Müdd

Uppdrag:
År 2000 började man byta ut vändkorsspärrar till glasdörrspärrar av typ Gunnebo. Nu har SL’s styrelse tagit beslut att glasdörrspärrarna skall vara 1 800 mm höga, så ytterligare en variant glasdörrspärrar skall installeras, typ Automatic System. Uppdraget är att rita upp nya spärrlinjer med höga räcken på samtliga tunnel- och pendeltågstationer och sedan som projekt- och byggledare beställa och samordna installationen av spärrlinjerna.

Lösning:
Projekteringen av alla spärrlinjer är slutförd och arbetet pågår nu med att beställa och installera spärrarna på plats. Ett 10-tal spärrlinjer har installerats. Det har gjorts en del justeringar med olika parametrar i spärrarna för att de ska fungera optimalt för SL och alla trafikanter. Spärrarna väger ca 200 kg, vilka måste installeras med stor precision då de arbetar i par där sensorer mellan två spärrkroppar måste vara i linje. Vi lägger därför mycket tid på golvarbetet. Arbetet beräknas pågå fram till 2013-2014.