Projekt

Solviksbadets fritidsanläggning om- och tillbyggnad.

Beställare

Fastighetskontoret

Tidpunkt

Start Utredning 2011- 2013

Fakta

605 m² ombyggnad gymanläggning
ca 150 m² nybyggnad fördelat på 2 plan med plats för reception och träningsytor

Vårt uppdrag

Arkitektur, Tvärkompetens

Kontakt

Lisa Lindström
Astrid Skog
Torgny Westerberg

Uppdraget Solviksbadet omfattar om- och tillbyggnad utav en av tidstypisk 70-talsbyggnad med fin karaktär avsedd för friskvård, fantastiskt belägen på sluttningen ned mot Mälaren vid Solviksbadets allmänna strandbad i Bromma stadsdel. Friskvårdsanläggningen som sedan år 2007 ägs och förvaltas av Fastighetskontoret står i dagsläget tom, men med en ny engagerad hyresgäst inkopplad finns visioner om att driva högklassig gymverksamhet i lokalerna och fastigheten står inför stora spännande förändringar. Ambitionerna hos beställaren är höga och tanken är att
låta Solviksbadet bli ett pilotprojekt och show case för hur man operativt kan jobba miljömässigt med allt från bergvärme, gröna tak och väggar, gröna hyresavtal, solfångare och energialstrande träningsmaskiner. Högsta miljöklass skall gälla byggnad, verksamhet och förvaltning och byggnaden ska klassas enligt certifieringssystemet BREEAM In Use som syftar till att certifiera befintliga byggnader och deras drift. Material och ytskikt ska väljas med tanke på hållbarhet, lång livslängd, låg driftskostnad, positiv inverkan på inomhusklimat samt hög estetisk nivå. Befintliga fönster ska bytas ut mot fönster med bättre U-värden och all belysning ersättas av LED. Nya säkra cykelställ i anslutning till fastigheten ska uppmuntra besökare att välja cykeln som transportmedel till den natursköna träningen.

I en första etapp har byggnaden försetts med en bergvärmepump som med enkla medel kan kompletteras och skapa effektiva lösningar även för kylning. I byggnaden planeras dessutom ventilationsaggregat med värmeväxlare samt värmeåtervinning av spillvatten från duschar.