Projekt

Sollentuna international school, SIS
Omfattande ombyggnad av befintliga skollokaler och en ny tvåvåningsbyggnad. Totalentreprenad

Tidpunkt

Färdigställt 2009

Fakta

Nybyggnad ca 3 160 kvm
Ombyggnad ca 1 360 kvm

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Torgny Westerberg

Uppdrag:
Vårt uppdrag var bygg- och projektledning av en om- och tillbyggnad av befintlig skola.
Projektet bestod av två entreprenader där rivningsentreprenaden Rivners stod för rivningen av de två flygelbyggnaderna. Totalentreprenören Peab stod för om- och tillbyggnaden. Ombyggnaden omfattade 1 360 m² och nybyggnaden 3 160 m².

Lösning:
Ombyggnaden av skolan ställde höga krav på modern pedagogik med hög grad av tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade. Skolan delades in i två delar där den ena, Sollentuna International School, har en engelskspråkig profil från årskurs 1-9. Den andra delen är en kommunal skola anpassade för rörelsehindrade i årskurs 4-9.