Projekt

Guide till Sveriges Kommuner och Regioner för inplacering av nya förskolor

Tidpunkt

2020

Vårt uppdrag

Fastighetsutveckling, Arkitektur, Tvärkompetens

Kontakt

Elin Drougge

BAKGRUND OCH SYFTE

Handlingen är framtagen som guide vid val inom SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal gällande förskolebyggnader och kommande inplacering. Syftet är att bistå med kunskap och erfarenhet grundad i Funktionsprogrammet. Det finns många aspekter att beakta vid val av förskola. Den här guiden riktar sig till den del av processen där valet av förskola baserat på verksamhetens förutsättningar redan är gjord, så som barngruppernas storlek och typ av pedagogisk inriktning. Guiden syftar till att belysa förskolan i relation till detaljplaneprocess och tomt med goda råd att tänka på längs vägen.

Barn och unga tar plats. De behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och sina sociala förmågor. Barn och unga söker sig till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet.

— Boverket, Gör plats för barn och unga