Projekt

Nybyggnad grundskola

Tidpunkt

2016-2019

Fakta

Bygghandlingsprojektering efter systemhandling projekterad av Max Arkitekter.
Årstaberg, Stockholm
15800 kvm
1200 elever

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Ann Söderström

SKOLANS BYGGNADER

Sjöviksskolan är en del av en omvandling från industriområde till nytt bostads och verksamhetsområde i Årstaberg. På skolans södra sida byggs en kvarterspark och skolans innergård vetter mot ett skogsområde på den östra sidan. Skolan består av tre byggnadsvolymer; en längre byggnad längs Sjöviksbacken som innefattat mellan och högstadium samt administrativa delar, en kortare byggnad på östra sidan mot järnvägen som innehåller lågstadiet samt en sockelvåning som binder ihop de två byggnaderna under mark. I sockelvåningen ligger bland annat matsal, tillagningskök, bibliotek samt idrottssal.

process

NIRAS Arkitekter har projekterat system- samt bygghandlingar åt totalentreprenören PEAB som lett detaljprojektering och byggnation åt SISAB. Skolan byggs som fyr-parallellig F-9, men kan också nyttjas som sex-parallellig F-6. Sjöviksskolan är efter uppförande en av Stockholms största grundskolor, innehållande utöver administration, lärosalar och elevhälsa, tillagningskök samt fullstor idrottshall. Framtagande av handlingarna har skett i nära samarbete med entreprenören, samt som full BIM-projektering för att möjliggöra mängdavtagning mm ur modellerna. Skolan är även projekterad för Miljöbyggnad silver.