Projekt

Nybyggnation i Sannadalsparken, Projektering, utredning, gestaltning, förslagshandling, bygglov. Projekledning . Byggledning och KA.

Beställare

Fastighetskontoret

Tidpunkt

2010-2014

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Irene Westman

UPPGIFT
Projektet omfattade uppförandet av en nybyggnad i Sannadalsparken, Gröndal. På den platsen fanns tills för ett par år sedan ett ungdomshus som efter skadegörelse rivits.
På dagtid nyttjas lokalerna till öppen förskola med en personal på halvtid. Kvällstid är ungdomscaféet öppet för traktens ungdomar. De båda verksamheterna samutnyttjar de flesta lokaler. Dessutom inryms en offentlig handikapptoalett i byggnaden med entré utifrån. Aperto hade ett helhetsåtagande där vi var projektledare, arkitekter, byggledare och KA i detta uppdrag.

LÖSNING
Byggnaden är en modern envåningsbyggnad med indragen fasad som öppnar sig mot parken och uttrycker varaktighet genom användning av putsade väggar i stark kulör (blå). Husformen är inspirerad funkistiden i omgivningen och byggs i tåliga material. Sadeltak utan takfot utformades med förskjuten nock vilket ansluter till områdets funkiskaraktär.
Mot Gröndalsvägen lyser en stor fönsterlykta på kvällarna.