Projekt

Ombyggnad Idrottshall

Beställare

Botkyrka kommun

Tidpunkt

2011-2012

Fakta

Yta: 1540 m²
Budget: 10 miljoner

Vårt uppdrag

Arkitektur, Tvärkompetens

Kontakt

Tomas Skoglund
Hossein Gharagozlou
Torgny Westerberg

Uppdrag:
Renovering och ombyggnad av befintlig idrottshall för anpassning till skoländamål om ca 1540 m2.
Projekt- och byggledare.

Lösning:
Aperto hade både projektledningsuppdraget och arkitektuppdraget. Vårt gemensamma mål var att förvandla idrottshallen till en modern byggnad med en bevarad 70-tals känsla. Vi byggde om både interiört och exteriört samt utrustade byggnaden med solpaneler.
Rikstens skola byggs i anslutning till hallen och Rikstens¬hallen ska fungera som skolans idrottshall.

Arbetssätt:
 Startmöte med fastställande av organisationen och projektets rutiner (Beställare, styrgrupp och projektgrupp).
 Upprätta en mötesagenda samt arbeta fram de olika mötesgrupperna med rutiner för dessa.
 Framtagande och förankring hos alla medverkande i projektet av mål och syfte samt särskilda krav.
 Upprättande av budget, tidplaner samt övriga styrdokument. Uppföljning av dessa.
 Myndighetskontakter
 Genomförande
 Uppföljning av ekonomi, kvalité och tid.
 Kontinuerlig projekt rapportering.
 Upphandlingar av konsulter, entreprenörer.