Projekt

P-huset Anna i Malmö

Tidpunkt

2018

Fakta

Koncept, detaljer och förfrågnings underlag för renovering av parkeringshus. Ca 2000 kvm

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Ann Söderström

uppdraget

Parkeringshuset var i behov av omfattande fasadrenovering på grund av att betongen vittrar sönder. Ingreppet krävde betonglagning samt utbyte av den befintliga fasaden.

lösningen

Niras Arkitekter har genom en process av idéer och konceptutveckling tagit fram ett antal koncept tillsammans med kunden. Ett flertal fasadutformningar studerades, så som perforerad metall, solceller, växtväggar och träfasader. Efter konceptutveckling har Niras Arkitekter även tagit fram förfrågningsunderlag samt detaljritningar för en upphandling av en totalentreprenör.

På den norra sidan behålls den befintliga glasfasaden, som utgör framsidan mot Drottninggatan och Södra förstadskanalen. Det nya fasadkonceptet utgår från den kontrast som redan fanns mellan den norra fasaden mot kanalen och de övriga fasaderna. Den nya delen blir en ny modern årsring, med sitt eget uttryck. Det diagonala bärverket, samt triangulära formerna i perforerad plåt och glas, plockar upp materialen från dom befintliga fasaderna men formerna bryter av mot den kvarvarande norra fasaden. På detta sätt skapas ett nytt sammanhang. Entréer för bilar och gående accentueras med vertikala växtväggar som bryter av mot dom övriga fasaderna.