Projekt

Om- och tillbyggnad av Ösmo simhall

Beställare

Nynäshamns kommun

Tidpunkt

Färdigställt 2008

Fakta

BTA ca 2060 kvm, kostnad ca 35 miljoner kr

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Torgny Westerberg

Ösmo simhall byggdes på mitten av 70-talet och var i behov av en rejäl ytskiktstrenovering, samtidigt som simhallen måste anpassas till dagens krav gällande ventilation, rening och tillgänglighet. Simhallen var mörk och man önskade sig vid ombyggnad en ljusare hall. Andra önskemål var ett eget omklädningsrum för rörelsehindrade och uppfräschning av gymet på källarplanet.

Simhallen totalrenoverades. Yttertaket som var fuktskadat revs och återuppbyggdes. Fläktrummet var för litet för att tillgodose dagens krav på ventilation och därmed byggdes ett större fläktrum på taket. Entrén byggdes ut och glasades upp. Fasaden höjdes för att få in fläktrummet och tegelfasaden putsades. En ny trappa ner till gymmet byggdes, som fräschades upp och fick nya omklädningsrum till personalen. Dessa omklädningsrum, tillsammans med simhallen i övrigt, fick nya ytskikt, ny ventilation och ny belysning.