Projekt

Nybyggnad av skola

Beställare

Ekerö kommun

Tidpunkt

2013-2015

Fakta

2500 kvm

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Henrik Salomonson

Närlundaskolan vid Ekerö centrum är i stort behov av nya och utökade lokaler.

Tre nya byggnader har därför beslutats uppföras, samtidigt som två gamla 70-talsbyggnader rivs.

De befintliga tegelbyggnaderna visade sig efter miljöinventering och provtagning vara bortom all räddning då de innehöll både stora mängder asbest och PCB. I vår roll som miljösamordnare har vi sett till att rivningsprocessen hanterats säkert. En kunnig rivare och saneringsfirma anlitades för att på ett säkert sätt ta hand om de farliga uttjänta materialen.
Som rådgivare till beställaren har vi hjälpt till att skapa förståelse och kunskap kring hur framtida rivningsprojekt bör hanteras.

Miljöaspekter måste väl beaktas, inte bara i det som är nytt utan även i det som ska bevaras eller tas bort.

För skolans nya byggnader som uppförs med ett Moelven-system har vi hjälpt beställaren ta fram en miljödeklarering.