Projekt

Nacka Stadshus om- och tillbyggnad

Beställare

Nacka Stadshus Fastighetskontor

Tidpunkt

Färdigställt 2011

Fakta

Ombyggnad kontor, tillbyggnad, utställningsyta, hörsal, matsal och kö

Vårt uppdrag

Arkitektur, Interiör, Tvärkompetens

Kontakt

Lisa Lindström

”Öppenhet och mångfald” var ledorden från Nacka kommun vid ombyggnaden av stadshuset. Den dåvarande byggnaden motsvarade inte alls kommunens önskemål om transparens och flexibilitet.

Stadshusbyggnaden från 1959 och 1985 behövde stora ingrepp för att nå upp till dagens standard och för att stödja det arbetssätt som kommunen har idag. Byggnaden hade dessutom blivit för liten. Det som saknades var ytor för möten mellan folk som arbetar i byggnaden och kommunens invånare.
Svaret på kommunhusets problem var en helt ny länkbyggnad mellan 50-talshuset och 80-talshuset.

Länken är nu kommunhusets hjärta. I anslutning till receptionen finns en generös utställningsyta med kaffebar och mediatek. Länkbyggnaden knixar sig ner mellan våningsplanen och sammanför på ett spännande sätt nytt och gammalt, politiker, tjänstemän, nyfikna skolbarn, arga medborgare och nygifta par. En generös trappa leder ner mot den nya delen av matsalen med dubbel takhöjd. Den gamla matsalen har utökats och dessutom fått ett helt nytt tillagningskök där god mat lagas från grunden. Alla är välkomna hit, med öppenheten som ledord blev det förstås en matsal där kommunens invånare kan träffa kommunens anställda.

Insprängt i berget bredvid matsalen finns även en ny hörsal för 100 personer och ett servicecenter. Ännu ett plan ner finns en motionslokal. Totalt har 1900 m2 byggts till. Efter ombyggnaden är Nacka kommunhus ca 15 000 kvm och har renoverats från cellkontor till öppna kontorslandskap. Dagens 400 arbetsplatser har förtätats och utökas till 600. Luft, hissar och WC är helt omgjorda. Största logistik och planering krävdes under byggprocessen, då verksamheten i huset fortgick under hela tiden.

Efter ombyggnaden är Nacka kommunhus ca 15 000 kvm och har renoverats från cellkontor till öppna kontorslandskap. Dagens 400 arbetsplatser har förtätats och utökas till 600. Luft, hissar och WC är helt omgjorda. Största logistik och planering krävdes under byggprocessen, då verksamheten i huset fortgick under hela tiden.

Aperto har varit miljösamordnare genom hela processen. Ett enträget arbete har resulterat i en miljövänlig byggnad. Allt från rätt val av stomme och glaspartier till smarta lösningar som skärmtak av solceller och sedumtak som en del av kylanläggningen har tagits fram i den processen. Vi vet att detta arbete har inspirerat kommunen till att höja ribban i deras fortsatta miljöarbete för fastigheter. Så vill vi arbeta!