Projekt

Upprustning av Medeltidsmuséets lokaler under Norrbro

Beställare

Stockholms Stad

Tidpunkt

Färdigställt 2009

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Torgny Westerberg
Tobias Aspegren

Uppdrag:
Entreprenaden bestod i huvudsak av ombyggnad av Medeltidsmuséets gamla lokaler, dvs. entré och kontor, dock inte utställningslokaler. Trafikkontoret utförde ytskiktsarbeten på Norrbro och pålningsarbeten inne i lokalen. Denna entreprenad innefattade alla installationer och byggarbeten samt vissa utvändiga arbeten.