Projekt

Medborgarhuset

Beställare

Fastighetskontoret

Tidpunkt

2012

Fakta

Bibliotek, simhall, undervisningslokaler,musik och teaterlokaler, restauranger och nattklubb/konsertlokaler.
Koppling till T-bana under mark.
16 000 kvm
Projekteringstid ca 22v

Vårt uppdrag

Arkitektur, Sakkunnig Tillgänglighet, Tvärkompetens

Kontakt

Lisa Lindström

UPPDRAG

Hur skall Medborgarhuset möta framtiden? Arkitekt Martin Westerberg vann tävlingen om Medborgarhuset år 1930. De tre huskropparna skulle symbolisera de olika flyglarnas funktioner; den östra ”Lyssnandet”, i mitten ”Fysisk fostran”och den västra ”Bildningssökandet”.
Både byggnaden och verksamheterna är skyddsklassade. Dock innebär inte förvanskningsförbudet, förbud mot förändring.

IDÉER

Huset i interaktion med torget, låt verksamheterna synas och märkas utåt. Ljus, ljud och reversibla tillägg.
Hur anpassas byggnad och verksamhet till ”en mötesplats i världsklass”? Kan man säkerställa personsäkerheten på och kring Medborgarplatsen?
Säkerställ trafiksituationen genom samordning av sophantering och varutransport i garageplan och åstadkom ett bilfritt torg. Kan vi göra byggnaden tillgänglig och användbar för alla?
Koppla på en underjordisk entré redan i T-baneplanet för att skapa bättre flöden i byggnaden samt tillgängligt och användbart för alla. Förläng huvudhissarna ned till källarplan för en gemensam, samlad och tydlig entré.

Kan verksamheterna utvecklas i samförstånd för att effektivt samutnyttja ytor?