Projekt

Medborgarhuset

Beställare

Fastighetskontoret

Tidpunkt

2012

Fakta

Bibliotek, simhall, undervisningslokaler,musik och teaterlokaler, restauranger och nattklubb/konsertlokaler.
Koppling till T-bana under mark.
16 000 kvm
Projekteringstid ca 22v

Vårt uppdrag

Arkitektur, Sakkunnig Tillgänglighet, Tvärkompetens

Kontakt

Lisa Lindström

UPPDRAG:
Hur skall Medborgarhuset möta framtiden? Arkitekt Martin Westerberg vann tävlingen om Medborgarhuset år 1930. De tre huskropparna skulle symbolisera de olika flyglarnas funktioner; den östra ”Lyssnandet”, i mitten ”Fysisk fostran”och den västra ”Bildningssökandet”.
Både byggnaden och verksamheterna är skyddsklassade. Dock innebär inte förvanskningsförbudet, förbud mot förändring.

IDÉER:
Huset i interaktion med torget, låt verksamheterna synas och märkas utåt. Ljus, ljud och reversibla tillägg.
Hur anpassas byggnad och verksamhet till ”en mötesplats i världsklass”? Kan man säkerställa personsäkerheten på och kring Medborgarplatsen?
Säkerställ trafiksituationen genom samordning av sophantering och varutransport i garageplan och åstadkom ett bilfritt torg. Kan vi göra byggnaden tillgänglig och användbar för alla?
Koppla på en underjordisk entré redan i T-baneplanet för att skapa bättre flöden i byggnaden samt tillgängligt och användbart för alla. Förläng huvudhissarna ned till källarplan för en gemensam, samlad och tydlig entré.
Kan verksamheterna utvecklas i samförstånd för att effektivt samutnyttja ytor?