Projekt

Tre nya byggnader för LLS-boende

Beställare

Ekerö kommun

Tidpunkt

2015

Fakta

BRA 387 kvm

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Hossein Gharagozlou
Torgny Westerberg

Ekerö kommun utvecklas snabbt och man jobbar ständigt för att tillgodose behoven hos kommunens växande befolkning.

En pusselbit i detta är ett särskilt boende för invånare med speciella behov. Tre nya byggnader med tillhörande faciliteter för ett fungerande LSS-boende har därför beslutats att uppföras. (LSS= Lagen om särskilt boende). Vårt uppdrag har innefattat projektledning, KA och miljösamordning.

Som miljösamordnare kom vi in i produktionsfasen för att följa upp den AF-del som Ekerö kommun uppfört för projektet. Miljösamordningsarbetet har bestått i att dokumentera och bevaka pågående arbete, utbilda entreprenörer och skapa förståelse för miljö och arbetsmiljö i byggskedet. Bränsle, kemikalier och farligt avfall ska hanteras säkert och en nödberedskapsplan ska alltid finnas.