Projekt

Långbrodalsskolan, Färdigställt

Beställare

SISAB

Tidpunkt

2012-2017

Fakta

Utredning, utformning samt detaljprojektering av nybyggnad
BTA 4430m²

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Tomas Skoglund
Irene Westman
Steven Müdd
Martin Kjerrulf
Pernilla Fjellestad
Pauline Ringvall (Kontaktperson 08 588 922 29)

Prisbelönta Långbrodalsskolan!

Nominerad till Plåtpriset 2018 och vinnare av Årets Stockholmsbyggnad 2018
Plåtpriset 2018
Årets Stockholmsbyggnad 2018

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Långbrodalskolans byggnad i vacker 20-talsklassicism med kvardröjande stilinslag av nationalromantik, är platsens självklara dominant och en magnifik representant för sin tids arkitektur och bildningsideal. Knappt etthundra år senare kräver befolkningsökningen i området en utbyggnad av antalet utbildningsplatser. Den föreslagna nybyggnaden är en tolkning av vår tids önskningar, krav och förutsättningar med avseende på arkitektur, pedagogik, tekniska lösningar och tillgänglighetsanpassning.

Dess placering indragen från gatan i enlighet med rådande typologi i området, skuggar skolgården minimalt och miljöpåverkan från sprängning och schaktning blir mindre. Den nya byggnaden disponeras utifrån dagens undervisningsmetod och från behovet av en god arbets- och studiemiljö. Viktiga arkitektoniska inslag är dagsljus, rumsliga sekvenser, inblickar, utblickar och genomblickar inom byggnaden.

Den axiellt- och sekvensiellt organiserade planen har de koncentrationskrävande verksamheterna huvudsakligen vända mot gatan och tomtens norrsida med villastadens lugn. Utrymmen för rörelse, lek och aktivitet orienterar sig mot den solbelysta gården. Byggnadens orientering samverkar med ljusföringen och begränsar problemet med reglering av direkt solljus och värmeinstrålning.

Det konceptuella formelementet är byggnadens tvärsnitt som delvis är ett resultat av stadsplanens förutsättningar och begränsningar. Den nya skolbyggnaden ska kännas modern och framåtblickande på samma sätt som synen på elevens utveckling och framåtanda är en del av skolans värdegrund. Byggnaden förmedlar detta synsätt genom tydliga kontraster mellan nytt och gammalt. Det moderna och framåtblickande uttrycks genom fasadens vackra titanzinkplåt och dess detaljering. Interiört sker det genom den rumsliga- och av pedagogiken styrda organisationen av verksamheten.

Den nya skolbyggnadens volymer har 45-gradiga taklutningar, vilket är en blinkning till den intilliggande nationalromantiska skolbyggnaden vars volymer har just denna vinkel. Fasad och tak utfördes med en mörkgrå titanzinkplåt, ett tåligt material som kräver minimalt underhåll. Titanzinkplåt är mjuk och följsam till sin karaktär till skillnad från annan plåt som kan uppfattas kall och hård. Långsidesfasaderna utfördes med tre individuella bredder av plåt med falser som går obrutet från mark till nock enligt en repeterad princip. Plåten går runt hörn och möter gavlarnas insida där konstverket ”rökning förbjuden” av konstnären Rebecka Bebben Andersson är utformat i en ljus, grafisk betong. Konstverket är en del av Stockholms stads satsning på offentlig konst.

HÅLLBART ÄR VACKERT, EKONOMISKT LÅNGSIKTIGT OCH MILJÖRIKTIGT

Vi arbetar med kulörer och material som tål att nötas under längre tid. Material som blir allt vackrare och trivsammare med viss patina, som symboliserar något värdefullt och gediget. T.ex. lönnträ, kalksten, läder, metall och textilier som ull och lin. Material med variation i ytstrukturer med bearbetade detaljer och kreativa materialmöten. De är utvalda för att vara lättskötta, tåla tuffa tag och lek. Till byggnadens materal adderas uppfriskande och varsamt brutna kulörer som samspelar med basen av naturfärger. De fyra hemvisterna har var sitt unika färgtema: ljunglila, grönalg, duvblått och östersjöblått.

Tillsammans med den naturliga grundfärgskalan understöder färgaccenterna orienteringen och tydliggör de olika rumstyperna inom byggnaden. En väl balanserad och estetisk miljö, med omsorgsfullt formgivna proportioner och kombination av färger och material kan bidra till ökat välmående och bättre studieresultat. Om vi med en kombination av gestaltning, goda funktioner och omsorg om detaljer kan bidra till ökat välmående, har vi nått långt i vår strävan att planera för hållbarhet. Hållbart inre och yttre. Hållbart över tid.

Fotograf: Anders Fredriksén