Projekt

Ombyggnad och hyresgästanpassning av kontor, butiker och bostäder.

Beställare

AMF Fastigheter

Tidpunkt

2014 - 2017

Fakta

Projektkostnad ca 400 MSEK
42 000 kvm

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Hossein Gharagozlou
Torgny Westerberg

Kvarteret Grävlingen ligger centralt beläget i Stockholm City och bildar tillsammans med närbelägna fastigheter det så kallade ”Mood District”.
I samband med att ägaren AMF Fastigheter ytterligare vill utveckla området till ett attraktivt affärsdistrikt med nya kontor, butiker och bostäder kommer kvarteret att hyresgästanpassas och byggas om.
Under programskedet har projektledaren biståtts av AMFs hållbarhetschef i miljöarbetet men i detaljprojekteringsskedet har Aperto gått in i rollen som miljösamordnare.
Som miljösamordnare ansvarar vi för att ta fram och distribuera beställarens miljörelaterade dokument till projektgruppens projektörer och entreprenörer samt bevaka att dokumenten efterföljs.
Projektet har höga miljöambitioner och innehåller flera mål utöver de krav och rutiner som finns i AMF Fastigheters generella miljöplattform. Bland annat ska byggnaden höja sin miljöcertifiering och från Miljöbyggnad Brons till Miljöbyggnad Silver. De 16 indikatorer som bedöms inom Miljöbyggnad har vi därför under noggrann bevakning. I vårt jobb har vi bland annat tagit in energiberäkningar, beräkningar för solvärmelaster, undersökt återvinning av avfall och säkerställt miljösäker rivning.

 

Collage/idébilder av Koncept Arkitekter