Projekt

Ombyggnad av bostadshus

Beställare

Fastighets AB Förvaltaren

Tidpunkt

2013 - 2015

Fakta

23860 m2

Kontakt

Henrik Salomonson

Kv Banken är ett 11 våningar högt bågformat hus, i centrala Sundbyberg, byggt 1969 för att fungera som personalbostäder åt Marabou.
Huset har ett högt historiskt värde både ur ett samhällsperspektiv och ur arkitektonisk synvinkel.

2012 påbörjades projektering för renoverings- och ombyggnadsarbete.
Apertos uppdrag har bestått i såväl miljöbyggnadssamordning som miljöstyrning under produktion.

Byggnaden ska efter ombyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Pre-certifieringen blev godkänd i juni 2014 och förberedelser har gjorts inför den verifiering av byggnaden som ska ske för Miljöbyggnad senast 2017.
Förutom Miljöbyggnadscertifieringen har projektet även haft andra specifika miljökrav vilka definierats i miljöprogrammet och kontrolleras under produktion, till exempel materialkrav, fordonskrav och energianvändning.