Projekt

Verksamhetsförändring Kista Gård

Beställare

Fastighetskontoret

Tidpunkt

2011-2014

Fakta

1234 m²
1261 timmar
Budget: 40 miljoner

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Tobias Aspegren

UPPDRAG:
En verksamhetsförändring på Kista Gård som kräver renovering och upprustning av befintliga 4 byggnader samt tillgänglighetsanpassning. Byggnaderna kommer från 1800-talet och är kulturhistoriskt skyddade.
Den nya verksamheten består av konferenslokaler, restaurang, caféer, fest- och samlingslokal samt tillhörande personalutrymmen och eventuellt uthyrningsbara lokaler/rum.
Målet är att på bästa sätt anpassa husen till den nya verksamheten och samtidigt ta hänsyn till samt bevara dess kulturhistoriska arv.

LÖSNING:
En verksamhetsanpassning där byggnadernas särart och skick behandlas med stor varsamhet samtidigt som verksamhetsmålen uppfylls på bästa sätt. verksamheten anpassas ihop med de kulturhistoriska värdena.