Projekt

Flerbostadshus i Haninge

Beställare

Haninge Bostäder

Tidpunkt

Utredningsstart hösten 2015

Fakta

Koncept samt gestaltningsprogram

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Adils Runkvist
Emil Martinac
Henrik Jansson (Kontaktperson 08 588 922 17)

UPPDRAGET
Vårat uppdrag var att utreda möjligheten samt lönsamheten i ett flerbostadshus med små hyresrätter på denna tomt. Uppdelningen skulle vara minst 50% 1:or för att skapa dynamik i området.

LÄGENHETERNA
Vi arbetade med en runtgående balkong för alla lägenheter som också ger en livfull karaktär till gaturummet. Från de övre våningarna har man utsikt ut över parken och centrum.
Lägenheterna är ca 50% 1:or på 30m2, 50% 2:or på mellan 45 och 60m2. Antalet lägenheter är ca 100st. Alla lägenheter har egen balkong.

BOKALER
Vi utgick ifrån det centrala läget och arbetade med en aktiv fasad i bottenplan med bokaler. Bokalerna ligger en nivå ovanför markplan för att skapa en privat zon, varje bokal har också en trappa ned till marknivån som skapar en privat zon där man kan ställa sin cykel eller ha krukor med växter, detta för att skapa en mer levande gatumiljö. Bokalerna har sin huvudentré från en invändig entré med hiss så de är fullt tillgängliga.

PARKERING
I detta projekt prövar Haninge Bostäder att inte ha parkering i byggnaden utan väljer att hitta befintliga platser i området.. Detta för att minska byggkostnader men också för att tillgängliggöra bottenvåningen till bostäder.
Det blir också fokus på cykelparkering samt ytor för cykelparkering på balkongerna som också kan bidra till en livfull fasad.

BYGGNADEN
Höjden och volymen på byggnaden kommer från detaljplanen. Vi ville bryta ner skalan på byggnaden så byggnaden upplevs som flera mindre byggnader. Detta genom att markera volymerna i 3 tydliga färger. Fasaden är putsad och hämtar inspiration från närliggande fasader i området.