Projekt

Förskola i Enskede

Tidpunkt

2019

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Hilde Rosell-Rivertz

gestalningen

Skogen är utgångspunkt i gestaltningsidé, utformning och materialval både på byggnad och på gården.

Viktiga ledord som styr gestaltningen av både byggnad och gård är att på
naturens villkor och med miljövänliga, hållbara och naturliga material skapa rum och
möjligheter för:
• Lek
• Fantasi
• Upptäckter
• Hemligheter
• Experiment
• Överraskningar
• Glädje
• Bemästrande
• Trolskhet