Projekt

Ny skatepark i Högdalen

Beställare

Stockholms Stad

Tidpunkt

Byggtid: 2010-2012

Fakta

Yta: ca 12 000 m²
Budget: 30 miljoner

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Andreas Lhotsky
Mats Tevall

I projektet ingår lokalisering av en gång- och cykelbana samt strukturering och planering av kringliggande grönytor. Parken är ett av Europas bäst utformade skateboard- områden och eventuellt även det största.

Projektet är ett synnerligen lyckat exempel på framgångsrik stads- och landskapsplanering samtidigt som det är en mycket väl genomförd idrottsanläggning. Den höga kvaliteten löper hela vägen från idén om utveckling av en stadsdel, via planering av allmänhetens upplevelse av park- och närområde, vidare genom utförandet av den extrema idrottsanläggning det handlar om och ända fram till den genomarbetade planen för att utveckla parken in i framtiden.

Parken är skapad för att bli en tillgång för alla. Givetvis för skateboard åkarna, men även för gående och cyklister som passerar genom en tryggare och vackrare miljö på väg till eller från Högdalen på den nyanlagda gång- och cykelbanan.

Parkens olika delar är på ett mycket medvetet sätt inplacerade i den befintliga topologin på ett sätt som gör att det nästan upplevs som att den är uthälld över marken. Formerna i betongdelarna av parken accentueras av de kringliggande kullarna som utöver att agera bullerskydd även fungerar som läktare och pausytor. Tillsammans skapas ett scenrum som närmast kan associeras till en modern, organisk och sammansatt variant av en klassisk amfiteater.

Skateparken är anpassad för alla kategorier av åkare; nybörjare, amatörer och professionella, inom samtliga discipliner och åkstilar. Den är utformad så att de olika typerna av skatebordåkning har givits dedikerade delar av parken som tillsammans bildar ett eget skateboarduniversum -Highvalley Skateworld som skatearna kallar parken.

I arbetet med parken har det planerats för att den i framtiden ska kunna utvecklas och växa och på sikt bli en av världens största och häftigaste skateboardparker.

Övriga medverkande: Utöver designen av helheten och all sammordning har Vida och Aperto dessutom tillsammans med Stockholm Sub Surfers ritat ett världsunikt ”Megaditch” – en 135 m lång, rak skateboardramp specialdesignad för träning och tävling i skateslalom. Åkytorna i bowlridedelen har designats av Pillar Designsstudios och utförandet av Street Walkways har designats av Sweco.