Projekt

Totalrenovering och ny gestaltning av:
Hagsätra
Rågsved
Högdalen
Bandhagen
Stureby
Svedmyra
Sockenplan
Enskede gård
Globen

Beställare

SL

Tidpunkt

Projektering 2008-2010
Produktion mars 2011- sept 2011

Fakta

Vi hade ett helhetsåtagande där vi var projektledare, arkitekter, byggledare och KA
Total budget projektering och produktion 320 Mkr

Vårt uppdrag

Arkitektur, Tvärkompetens

Kontakt

Per Gyllhammar
Torgny Westerberg
Tobias Aspegren

Uppdrag:
Tunnelbanan är ett av de viktigaste offentliga rummen för dagens stockholmare. SL har gjort en total upprustning av Hagsätralinjen – spår, broar, stationsbyggnader och ny teknik. Tunnelbanans gröna linje stammar från tidigt 50-tal och har använts, lagats och kompletterats under 60 års tid. Förutom det allmänna slitaget har lager på lager av till- och ombyggnader gjort att stationerna genom åren har förlorat sin tydlighet och sin ursprungliga stringens.

Lösning:
Vi har syftat till att förstärka stationernas befintliga karaktär och göra dem mer enhetliga. De flesta ytskikt har förnyats och flertalet stationer har fått en ny spärrkiosk. Tillgänglighet och trygghet har varit två ledord under arbetet. Konsekventa utformningar av de olika rummens funktioner har ökat tydligheten av hur man kan röra sig, sitta och stå. Detta bidrar till att öka känslan av ett modernt och tidsenligt kommunikationssystem. Färgtoner i svart och vitt med inslag av kontrastfärger är ett gemensamt tema för stationerna som individuellt skiljer sig åt. Arbetet med Hagsätragrenen har bedrivits i vad vi kallar ett helhetsåtagande, dvs att vi genomfört både projektering och produktion. Genom detta har vi haft en betydande kunskap om projekteringen under bygget vilket har förkortat beslutsvägar och underlättat kommunikationen.