Projekt

Tillgänglighetsanpassning av Gasklocka 2

Beställare

Stockholms Stad

Vårt uppdrag

Sakkunnig Tillgänglighet

Kontakt

Hilde Rosell-Rivertz

Uppdraget var att tillgänglighetsanpassa Gasklocka 2.

Byggnaden och dess funktion innebar tidigare att utestänga människor. Verksamheten var farlig och var inte tillgängligt för allmänheten.
Exteriören har fått sin speciella form, inte för att upplevas som en statisk skulptur i ett kommersiellt och kulturellt centrum av en stor allmänhet, utan utformningen har tillkommit som en följd av funktionella krav för att fungera som ett skal kring gasklockan och tegelarkitekturen var den tidens konventionella industriarkitektur.
Genom att göra byggnaden offentlig och förändra verksamheten från en inhägnad förvaringsbyggnad till ett hus för scenkonst, görs byggnaden tillgänglig för ett stort antal människor vilket innebär ingrepp och förändringar av det ursprungliga utseendet.
Den nya gästspelsscenen, med all sin komplicerade verksamhet ska ges möjlighet att på bästa sätt fungera inom gasklockans volym. Gasklockans imponerande volym och arkitektur bidrar till att publikens besök får en ytterligare dimension och blir en starkare upplevelse