Projekt

Färentuna Skola

Beställare

Ekerö kommun

Tidpunkt

Projektering startades i samarbete med ramavtalade entreprenörer feb.
Byggtid: höst 2014-vår 2016

Fakta

Total yta ca 1000 m²
Ca 30 milj. SEK

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Helena Nyhlén
Hossein Gharagozlou
Torgny Westerberg

UPPDRAG:
Färentuna skola måste byggas ut för att få plats med flera klasser. Detta innebär omflyttningar av elever och flera nya byggnader. Första steg 2014 är att bygga en administrationsbyggnad som skall dockas till en befintlig byggnad. 2015 höstterminen skall en ny skolbyggnad vara klar och efter det en ny skolmatsal och kök.
LÖSNING:
Samtliga byggnader blir modulbyggen. Markarbeten görs av ramavtalad markentreprenör. Leverans adm-byggnad sker höst 2014. Projekteringen för ny skolbyggnad startar höst 2014. Planering med skolan sker parallellt för att klara pågående verksamhet.