Projekt

Enskede Ridanläggning, Ny- och ombyggnation samt upprustning.

Beställare

Stockholms Stad

Tidpunkt

2008-2010

Fakta

Etapp 1 var 700 m²
Etapp 2 var 800 m²
Kostnad 8 Miljoner
2296 timmar

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Tobias Aspegren

UPPDRAG:
Detta projekt bestod av två etapper. Etapp 1 var nybyggnation av en gammal ridlada. Etapp 2 var en upprustning och tillgänglighetsanpassning av det gamla stenstallet. Detta stall är från 1800-talet så hänsyn behövdes tas till dess kulturhistoriska arv.

LÖSNING:
Etapp 1 löstes genom att ett nytt stall för 15 hästar samt en kontorsdel med utrymmen för expedition, personal, omklädnad och utbildning byggdes. Aperto skötte för etapp 1 upphandlingen av generalentreprenör samt stod för projektledning, byggledning och KA. Etapp 2 resulterade dels i en renovering av plan 1 i Stenstallet där nytt avlopp, ny ventilation samt nya biutrymmen så som kontor, sadelkammare och handikapptoalett upprustades och byggdes. Etapp 2 bestod även av plan 2 i Stenstallet där allt gammalt revs och en ny planlösning byggdes upp med kontor, lektionssal och domarrum. För tillgänglighetens skull installerades även en hiss. I etapp 2 var det viktigt att ta hänsyn till de historiska aspekterna av byggnaden. T.ex så behölls vissa träbalkar efter att de brandsäkrats för att bibehålla den äldre designen och känslan. Man såg även till att nybyggnationen anpassades efter den befintliga arkitekturen. Aperto stod i etapp 2 för projektledning, projekteringsledning, upphandling av generalentreprenör, byggledning och KA.