Projekt

Ekerö Direkt

Beställare

Ekerö kommun

Tidpunkt

Projektering startades i samarbete med ramavtalade entreprenörer mars-maj
Byggtid: maj 2014-okt 2014

Fakta

Ombyggnad invändigt och utvändigt på tak med ny venthuv.
Ca 350 kvm
Ca 7 milj. SEK

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Helena Nyhlén
Hossein Gharagozlou
Torgny Westerberg

UPPDRAG:
Ekerö kommunhus är byggt på 50-talet. Under åren har tillbyggnader skett. Nu pågår en större omorganisation i kommunhuset där man skall starta en ny enhet som kallas Ekerö Direkt där kommuninvånare kan få direktkontakt med handläggare och en snabbare och bättre service. Ekerö Direkt skall placeras i den äldsta delen av kommunhuset där också huvudentrén är.

LÖSNING:
För att få ett öppet landskap till den nya enheten har ett ca 100m2 rum skapats genom avväxlingar och smala pelare. Ny reception samt bakutrymmen med samtalsrum och ett kontorsrum. Den gamla ventilationsanläggningen har varit underdimensionerad och har i och med ombyggnaden byggts om helt, vilket i sin tur inneburit mycket nya installationer i undercentral. Detta ventilationsarbete har även inneburit rivning av befintlig skorsten och helt nya kanaler i hela huset med följd att även ombyggnad av kontorsrum närmast skorsten har krävts.