Projekt

Nybyggnad sporthall

Beställare

Ekerö kommun, In3penör

Tidpunkt

2014-

Fakta

2500 kvm

Vårt uppdrag

Tvärkompetens

Kontakt

Hossein Gharagozlou
Torgny Westerberg

En ny sporthall byggs och tas i bruk våren 2016. Byggnaden består en våning och entresol i souterräng. Hallen är anpassad inte bara för bollspel, utan också för gymnastik med tävlingsverksamhet och kan även utnyttjas för publika ändamål. På dagtid ska hallen användas för Ekebyhovsskolans idrottsundervisning.

Vårt uppdrag är att bevaka och kontrollera miljöaspekter under projekterings- och byggskeden i totalentreprenad. Entreprenörens miljöplan granskas och godkänns. I projekteringsskedet prioriterades val av material i byggnaden, vilket sammanställdes i Byggvarubedömningen.Under byggskedet tillkommer fler moment gällande mijlösamordning:

Arbetet med material fortsätter, alla ändringar i förskrivet material stäms av i Byggvarubedömningen.

Hantering av avfall kontrolleras och statistik över mängder och fraktioner kontrolleras, med vikt på hantering av farligt avfall.

Drivmedel och läckage från arbetsfordon kontrolleras.

Kontroll utförs så att fukt inte byggs in i byggnaden. Detta gäller torkning av betong och kontroll av trä och andra byggmaterial.

Byggljudnivåer stäms av.