Projekt

Botkyrka kommunhus.
Kommunlednings-förvaltningen, plan 4.

Beställare

Botkyrka kommun

Tidpunkt

2012

Fakta

Ombyggnad 900 m².

Vårt uppdrag

Arkitektur, Sakkunnig Tillgänglighet, Tvärkompetens

Kontakt

Lisa Lindström

Uppdrag:
Man sitter i omoderna lokaler, med brister i funktion, teknik och tillgänglighet. Cellkontor som står för en förlegad tjänstemannakultur.
Man bad oss arbeta efter deras egen devis; Öppen, orädd och energisk!

Lösning:
Just nu håller tjänstemän och politiker på att flytta in i sina nya lokaler i Botkyrka kommunhus. Det är första gången någonsin i Sverige som tjänstemän och politiker faktiskt sitter öppet tillsammans och då dessutom blocköverskridande.
Verktyg, roller och uppgifter förändras, men ändå ser de flesta kontor likadana ut som de gjorde för 40 år sedan.
En aktivitetsstyrd arbetsmiljö betyder att arbetsprocessen står i centrum. Det innebär att du gör det du ska i den miljö som passar bäst för uppgiften eller stunden, allt från enskilt arbete till möten.
Det stora mervärdet är fler gemensamma ytor vilket ökar möjligheterna till erfarenhetsutbyte. Apertos del i Botkyrka kommunhus är ombyggnad, tillgänglighetsanpassning och inredning/gestaltning.
Våra ledord i gestaltningen är enligt Botkyrka kommuns egen devis: Öppen, orädd och energisk.