Projekt

Botkyrka kommunhus.
Entréhall, reception och näringslivskontor.

Beställare

Botkyrka kommun

Tidpunkt

2013

Fakta

Inredningskoncept och verksamhetsanpassning.

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Lisa Lindström

Uppdrag:
Vi fick i uppdrag att ta fram ett inredningskoncept och utforma delar av de befintliga entrélokalerna.
Outnyttjade lokaler skulle verksamhetsanpassas för att rymma Näringslivskontoret, med önskan om att finnas lättillgängligt och mer öppet i huset.
Entréhallens mörka, hårda och något spretiga inredning skulle samsas under ett mer enhetligt koncept och förbättras vad gäller orientering, komfort och akustik.
Tillsammans med dessa insatser skulle även receptionen uppdateras och göras tydlig, säker utan tunga avskärmande galler och enhetligt med övrig inredning och funktionell.

Lösning:
Ett sammanhållande kostnadseffektivt inredningskoncept, som gör entréplanen mer lugn, funktionell och tydlig.
Lösningar som gör lokalerna säkra men ändå upplevsöppna och välkomnande. Färgsättning, möbelförslag och planlösningar, för att etappvis kunna projektera och utföra ombyggnation.
Tekniska och gestaltande lösningar som inkluderar Botkyrka Kommuns tydliga grafiska profil och publika informationsflöde. En modern uppdatering.