Projekt

Förskola i Hässelby

Tidpunkt

2020

Fakta

1500 kvm.

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Hilde Rosell-Rivertz

uppdraget

Uppdraget startade med att ta fram en ny detaljplan, samt gestaltning och inplacering av en större förskola inom fastigheten Blågull 1 i Hässelby Villastad.

Då den förra brann ner ska nu en ny förskola byggas för att tillgodose områdets växande behov av förskoleplatser. Niras arkitekter jobbar nu med detaljprojektering av förskolan som är i 8 avdelningar och ska rymma 144 barn.

förslaget

Förslaget utgår ifrån stadens konceptförskola ”Framtidens förskola” och medger en byggnad i två våningar med ett svagt lutande sadeltak. Byggnadsvolymen placeras likt tidigare förskola med långsidan längs den västra fastighetsgränsen och bildar en fond mot Kaprifolvägen.

För att ta ner byggnadens skala mot befintlig bebyggelse har fasaden delats upp i sektioner.