Projekt

Bellevue Stall
Utredningsskiss i tidigt skede samt Bygglovshandling

Beställare

Fastighetskontoret

Tidpunkt

2012

Fakta

Vagnslider ca 165 kvm
lilla stallet ca 70 kvm

Vårt uppdrag

Arkitektur, Fastighetsutveckling, Tvärkompetens

Uppdrag:
Tidig utredningsskiss samt projektering inför bygglov. I Bellevue stall och vagnslider som är en del av Pashens Malmgård belägen i Bellevueparken, bygger Stockholms Fastighetskontor utrymmen för att ge plats åt Verksamheten skall drivas av Stadsdelen Norrmalm med verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 0-16 år. hjälp av två pedagoger från förskole- samt ungdomsförvaltningen. Inriktningen kommer att vara på pedagogiskt arbete inom natur och kultur.

Lösning:
Då de två byggnaderna är Q märkta och starkt skyddade kulturfastigheter, så har vi valt att göra ett förslag med fristående täta rum inne i rummet.
Stalldörrar och öppningar ansluter till glasade öppningsbara dörrar och fönsterpartier i det inre skalet. På två av långsidorna löses klimatskalet med glasväggar så att det äldre huset är synligt inifrån.
Det större huset vagnslidret rymmer 2 ateljéer samt wc och kapprum. På gården finns plats för utomhus-undervisning. Verksamheten är tänkt att utgöra ett bra inslag av aktiviteter för barn och ungdomar i Norrmalm, nya Hagastaden samt från Albano.