Projekt

Baltic Sea Science Center, Skansen

Tidpunkt

2015-2017

Fakta

Kunskapscentrum för Östersjön med akvarier, utställningsytor och laboratoriesal

Vårt uppdrag

Arkitektur, BIM, Tvärkompetens

Kontakt

Martin Kjerrulf
Jonatan Blomgren
Henrik Jansson (Kontaktperson 08 588 922 17)

BALTIC SEA SCIENCE CENTER
Baltic Sea Science Center är ett kunskapscentrum för Östersjön i samarbete mellan stiftelsen BalticSea2020 och Skansen. Kunskapscentret kommer att fungera både som ett pedagogiskt nav för skolan och en engagerande informationsplats för allmänheten där man lyfter frågor som rör Östersjön. Det första spadtaget togs i november 2016. Hela byggnaden beräknas stå klar 2018.

BYGGNADEN
Byggnaden består bland annat av tre stora akvarier, en utställningsdel, en pedagogisk del med laboratoriesal för skolelever och ett cinematek.

Den utgår från, och bygger vidare på, den betongstruktur som tidigare huserade sjölejon, pingviner och flamingos. Nu blir den sockelvåning till det nya kunskapscentret och kommer att rymma de olika akvarierna. Ovan ställs en glasvåning varpå två trävolymer vilar. En välarbetad byggnad, geometriskt intressant i fina proportioner, med skandinavisk stil i rå betong, glas och obehandlat trä.

”Vi har utformat anläggningen så att man kan finna olika vägar att uppleva den på. Tomten ligger i en slänt där vi ritat byggnaden som ett tredimensionellt pussel som på olika sätt ansluter mot omgivningen. De olika nivåerna bygger vidare på den tidigare anläggningens struktur med olika terrasseringar och skapar fem olika nivåer varav en ligger under mark.”

– Katarina Wahlström, KAWA

APERTOS UPPDRAG
Katarina Wahlström, ansvarig arkitekt för Baltic Sea Science Center genom KAWA arkitektur, valde att samarbeta med Aperto för BIM-projektering och visualisering.

Inomhusakvarier och andra teknikkrävande ytor gör detta till en mycket tekniktung byggnad. Med ett rikt programinnehåll på en liten tomtyta har varje kvadratmeter verkligen behövt utnyttjas. Med dessa förutsättningar har 3D-projektering varit avgörande för att kommunicera byggnaden inom projekteringsgruppen samt med beställare och entreprenör, framförallt när det gällt samordning och installationer. I BIM-modellen kunde samordning göras genom rundvandring i byggnaden vilket även gav möjlighet att arbeta med installationerna ur ett gestaltningsperspektiv.

Den genomarbetade BIM-modellen gav även möjligheten enkelt att ta fram intressanta vyer och snitt för visualisering

KAWA Arkitektur
KAWA Arkitektur AB grundades 2003 och drivs av Katarina Wahlström arkitekt SAR/MSA.
Kontorets huvudsakliga åtaganden omfattar analys, programutredningar, koncept, planering och detaljprojektering för både privata och offentliga beställare. KAWA arbetar ofta i projekt i gränslandet mellan landskap, arkitektur inredning och scenografi.

http://www.kawa.se