Projekt

Albihns, inredning av kontorslokaler

Beställare

Albihns, Nai Svefa

Tidpunkt

Färdigställt 2009

Fakta

2 600 kvm

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Lisa Lindström

Uppdrag:
Vi kom in i ett förändringsskede där kontoret stod inför en expansion, vilket skulle medföra ett nytt sätt att synas och verka. Det handlade om att hitta ett förhållningssätt till byggnaden.
Artilleriet stod för en slags gammaldags disciplin, plikt och traditionell manlighet. Allt vad vi nu skulle välja, stod i stark kontrast mot detta. Vi skulle göra Albihns av artilleriet.
Därutöver hade man högt ställda krav på sekretess och diskretion.

Lösning:
Vi valde genomgående ekparkett samt vita väggar och tak. I snickerier och fast inredninganvändes taktila material som åldras vackert. Skinn, trä, glas och stål.
Vi förtydligade kärnan i byggnaden med en mörkgrå kulör, som följer vertikalt genom de båda våningsplanen. Vi valde en sparsmakad fond, väl förberedd för de färgstarka medarbetarnas liv och rörelse.
Accenten kom i textilier och lösmöbler i entrédelen, samt i konsten och porträttsamlingen, vilka placerades med stor omsorg i rätt belysning.
Vi skapade en representativ miljö med hög standard i både funktion och estetik, som upplevs både casual och stram – besökare ska veta var de befinner sig.