Vår målsättning är att utifrån våra kunskaper och erfarenheter medverka till att  förbättra förutsättningarna för delaktighet och användbarhet inom projektets  ramar och efter gällande bygglagstiftning.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgängligt och användbart för alla, på lika villkor
Vi omsätter lagstiftning till praktiska lösningar vid både nybyggnad och upprustning eller ombyggnad.

Vi kan vara rådgivare vid projektering och praktiskt pröva och utvärdera olika lösningar.
Vi inventerar och föreslår åtgärder.
Vi granskar, bedömer och utfärdar utlåtanden.

Vår målsättning är att utifrån våra kunskaper och erfarenheter medverka till att förbättra förutsättningarna för delaktighet och användbarhet inom projektets ramar och efter gällande bygglagstiftning.

Tillgängligt, funktionellt, tryggt och säkert – för alla på lika villkor, under planering, projektering, byggskedet och i drift.

tillganglighet