Vi använder oss av en måttstock som är evigt rund. Allt vi tänker, skissar, bestämmer och förverkligar får miljökonsekvenser, både hemma och på jobbet.

MILJÖ

MILJÖ- & KVALITETSSTYRNING
Miljöfrågor är egentligen den högsta formen av kvalitetstänkande.
Vi använder oss av en måttstock som är evigt rund. Allt vi tänker, skissar, bestämmer och förverkligar får miljökonsekvenser, både hemma och på jobbet. Vårt ansvar går inte bara att skaka av sig efter andra koppen KRAV-kaffe. Aperto visar att vi antar utmaningen att baxa klotet på rätt spår igen. En hög miljöprofil är aldrig ett konkurrensmedel. Apertos miljösamordnare stöttar både externt och internt. Det handlar om anständighet, om att kunna se framtiden spegla sig i barns ögon.

Apertos kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 och är ett homogent verksamhetssystem. Apertos verksamhetssystem beskriver hur vi styr vår verksamhet för att säkerställa dels att utlovad tjänst håller rätt kvalitet och dels att hänsyn tas till miljön i alla delar av verksamheten. Verksamhetssystemet består av verksamhetsmanual med tillhörande rutiner, mallar, checklistor, kvalitets- och miljöplaner samt egenkontroller. Verksamhetssystemet omfattar hela företagets verksamhet. Kvalitet och miljö har högsta prioritet i vårt arbete, vilket är en mycket viktig förutsättning för långsiktig lönsamhet.

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY
Aperto strävar efter att vid alla tillfällen säkerställa att de uppdrag som erhålls, projekteras och byggs rätt från början till slut. Aperto ska uppfylla beställarens krav på den kvalitet de önskar och är i behov av, samt följa tillämpliga lagar, myndigheters krav och andra miljörelaterade krav som företaget berörs av. Aperto vill bidra till en ekologiskt hållbar utveckling inom ramen för vår verksamhet. Däri ingår en ökande miljömedvetenhet i val av material, tekniska system, produktionsmetoder och återvinning samt våra resor i tjänsten.

Kvalitets- och miljömål

  • Hög kundnöjdhet
  • Att projektera rätt
  • Hålla tider
  • Göra platsbesök
  • Föreskriva och arbeta in miljöförbättrande åtgärder som materialval och energieffektiva lösningar
    Bidra till en god inomhusmiljö
  • Kompetensutveckla våra medarbetare; en utbildningsplan antas varje år och interutbildningar hållsför att förmedla lagar och krav internt.
  • Resor i projekt görs med kommunala färdmedel såofta det går och företagsresor planeras om möjligt med tåg.
  • Allt hänger ihop.

miljo