För oss är certifierad kunskap och auktorisationer ett konkurrensmedel som vi även använder internt – för att alltid ligga i framkant när det gäller nya rön, ny fakta och vetenskapliga metoder.

KA

Med en kontrollansvarige enligt plan- och bygglagen kan du känna dig säker på att projektet går som planerat och att vägen till målet blir den bästa tänkbara. En kontrollansvarig är byggherrens både trygga och högra hand. Det är hen som ser till att kontrollplanen upprättas och följs under projektets gång. 
Eftersom kontrollansvarig är med hela vägen kan hen också upptäcka och dokumentera andra avvikelser under resans gång och se till att få dem åtgärdade.  Därför tar alla medarbetare hänsyn till kundernas bästa, både internt och externt. Manualen ger riktlinjer för hur målen skall uppfyllas.

ka_2