För oss är inte arkitektur bara bostäder, skolor, kontor eller restauranger.Vi bygger upplevelser, utmaningar, stämningar och längtan…

ARKITEKTUR

Arkitektur är kommunikation. Vi översätter verksamhet till fysisk miljö. Vi kommunicerar starka identiteter.

Det vi använder mest är vår kreativitet. Vi påverkar det som byggs i alla våra val som vi dagligen gör. Vårt uppdrag är att konsekvent genomföra projekt från idé till bygghandling, med starka och tydliga arkitektoniska värden. Vår vision är att ligga i framkant och utveckla hållbar arkitektur, där vi ser hållbarheten som en värdefråga. Vi strävar mot en innovativ nivå med smarta lösningar och funktionalitet som håller över tiden, med en hög estetik och autencitet. Hållbart är trovärdigt, med god ekonomi.

För oss är arkitektur inte bara bostäder, hallar, skolor, kontor eller restauranger. Vi bygger upplevelser, utmaningar, stämningar och längtan. För att göra det bra måste vi behärska mer än det vi lärde oss under skoltiden. Nyfikenhet och barnslighet; ordningssinne och vansinne; skepsis och hybris; fågelperspektiv och underläge; kärlek, glädje, sorg … Det gäller att ta spjärn mot allt som är mänskligt. Låta arkitekturen leka med de äkta känslorna. Det är på den grunden vi bygger allt. Alltid.

Arkitekter och byggprojektledare arbetar tillsammans under projektering och produktion. Med vår samlade kompetens hittar vi rätt produktionstekniska lösningar och säkerställer att fastslagna gestaltningsmål från program och projektering upprätthålls.

Resultatet – den färdiga byggnaden – beror på hur vi prioriterar tid, ekonomi, estetik, hållbarhet och fastighetsdrift samt upplevd respektive mätbar kvalitet.  Allt hänger ihop.

Vi har valt att göra skillnad, vi vet att arkitektur påverkar oss.

arkitektur