Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag med ett välskött bestånd som bygger på långsiktigt och hållbart ägande. Vår affärsidé bygger på hyresrätten.

Till Stena Fastigheters hemsida