SL

”Storstockholms Lokaltrafik (SL) har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.”

Till SLs hemsida