Ekerö Bostäder

AB Ekerö Bostäder är ett kommunalägt, allmännyttigt bostadsbolag, som verkar inom natursköna Ekerö kommun. Vår affärsidé är vi aktivt ska medverka i utvecklingen av ett attraktivt Ekerö, genom att på affärsmässiga grunder äga, förvalta, bygga och hyra ut ett varierat utbud av bostäder och lokaler.

Till Ekerö Bostäders hemsida