Utlandsprojekt med fokus på kvalitet och hållbarhet

NIRAS Arkitekter intar en större internationell marknad tack vare sitt fokus på hållbarhet och kvalitet. Just nu pågår bland annat en upphandling av ett stort stadsplaneringsuppdrag i Kina, Weifang Food Valley, som täcker ett grafiskt område på över 120 kvadratkilometer. Upphandlingen genomförs parallellt tillsammans med fyra andra team från Holland, Israel och två kinesiska designinstitutioner.

Weifang är en viktig plats för att producera och exportera jordbruksprodukter, och det är känt som Kinas matproduktionsbas. Men även en modern bas för internationellt jordbrukssamarbete och innovationer. I arbetet med att bygga en bredare internationell profil har NIRAS Arkitekter etablerat ett tight samarbete med arkitekten Jeremy Thompson, som har mångårig erfarenhet av internationella projekt.

Kinas president Xi Jinping besökte Stockholm år 2012 och då väcktes hans intresse för svensk miljöteknik och design. Fascinationen för hållbara lösningar, Sveriges CSR-arbete och den skandinaviska modellen är några av många anledningar till varför de väljer en svensk arkitektbyrå i projekten vid Weifang Food Valley i Kina.

– NIRAS Arkitekter besitter en bred kompetens inom utlandsprojekt och deras kunskap om kvalitet och hållbarhet är direkt applicerbar på dessa stadsplaneringsprojekt. Själv har jag över 20 års erfarenhet av projekt i Kina och har byggt upp ett stort nätverk på plats. Min tid delas mellan Stockholm och kontoret i Dubai, där vi dokumenterar höghus-projekt i BIM och projekt inför Dubai Expo 2020. Det är inspirerande att samarbeta med NIRAS Arkitekter i projektet i Kina, berättar Jeremy.

– Att kvalitetssäkra arbetet över landsgränser är en utmaning och kvalitet, i kombination med hållbarhetsarbetet, är ett par av NIRAS Arkitekters starka sidor. Utbytet mellan kompetenser världen över gör designprojekt både fascinerande och utmanande, säger Jeremy.

I mars presenterade Jeremy and NIRAS Arkitekter sina första idéer kring projektet för Weifang Food Valley inför regeringstjänstemän och akademiker. I mitten av april var Jeremy på plats igen för att ta projektet vidare. Vid ett framgångsrikt resultat kommer nästa projektstadium att påbörjas inom kort och löpa fram till juli 2018.