Studenter på KTH gör sitt examensarbete hos NIRAS Arkitekter

Agnes Göransson och Johanna Sjöberg går tredje och sista året på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design på KTH. Båda tjejerna har valt inriktning arkitektur och gör sitt examensarbete tillsammans på NIRAS Arkitekter.

Med handledning från arkitekterna Pauline Ringvall och Reham Aboud utformar studenterna ett kvarter med studentbostäder. Deras ändamål är att lyfta fram den sociala hållbarheten. – Vid utformningen av studentbostäderna är det viktigt att även ta hänsyn till ekonomi och miljö. Därför valde vi att fokusera på hållbarhet i ett helhetsperspektiv, säger Johanna.

Den sociala hållbarheten är svår att mäta. Agnes och Johanna tror att det är en bidragande faktor till varför det ofta väljs bort. Under deras examensarbete har de lagt ner mycket tid på att lyfta fram att man ska satsa mer på sociala aspekter, samtidigt som man ska ta hänsyn till den ekonomiska och ekologiska hållbarheten.
– Den sociala hållbarheten handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och individens behov, och det är viktigt att ta hänsyn till detta.

Båda två är överens om att det är givande att få den unika möjligheten att sitta på NIRAS Arkitekters kontor. Det gör att de får insyn, får arbeta tillsammans med arkitekter med hög kompetens och får en känsla av hur det är att jobba på ett arkitektkontor.
– Människorna på NIRAS Arkitekter är intresserade, vill gärna diskutera och kommer med feedback till oss, säger Agnes. Vi är lyckligt lottade att de lägger ner den tiden på oss och vill att det ska gå väldigt bra, säger Agnes och Johanna.

Nu börjar jobbsökandet för tjejerna och de är båda mycket positiva till vad framtiden har att erbjuda. Tiden hos NIRAS Arkitekter har varit väldigt intressant för dem och de har tagit del av många bra tips och råd från medarbetarna.