Skolprojekt utmanar kreativiteten

En utmaning för många arkitektkontor är att få tid att dela kunskap mellan sina medarbetare. På NIRAS Arkitekter är detta en naturlig del i det dagliga arbetet. Martin Kjerrulf, arkitekt, förklarar hur man höjer kunskapsnivån i jobbet med skolor.

Workshops är ett utmärkt verktyg i alla skeden av ett projekt. NIRAS Arkitekter använder sig ofta av detta när de får in nya uppdrag. – När vi utvecklar ritningar genom workshops får vi in fler idéer och infallsvinklar på väldigt kort tid. På så sätt undviker vi tunnelseende och gör dessutom fler medarbetare delaktiga i projekten, förklarar Martin.

Det har varit särskilt användbart i vårt arbete med skolor som ofta kräver extra mycket kreativitet och tankeverksamhet. När det handlar om skolor behöver arkitekten ta hänsyn till många olika aktörer.
– Beställaren har ett krav medan slutkunden, alltså barnen, kanske har ett annat behov. Samtidigt kanske rektorn har önskemål som rör den specifika studiemiljön. Det gör det väldigt spännande och intressant att jobba med skolor, säger Martin.

Workshops är inte bara ett verktyg för att förbättra projekten, utan också att för att sprida information. Hos NIRAS Arkitekter jobbar alltid flera medarbetare tillsammans, vilket gör att avsändaren bakom varje byggnad inte är en enskild person utan ett team. Genom att fler har kunskap om projekten kan man också dela arbetsuppgifter med varandra och arbeta mer effektivt.

– Alla är samkörda med hur vi jobbar och har insyn i varandras projekt. Det höjer kunskapsnivån, vilket gör att vi utvecklas väldigt mycket som medarbetare också, avslutar Martin och tänder en exklusiv kubansk cigarr, men misslyckas kapitalt med att få det att se det minsta lyxigt ut.